Bērnu studija „Gudrs Bērns” +371 26744788

Bērnu studija

"GUDRS BĒRNS"

Воскресение, 24 septembris 2023

ANGĻU VALODA

Programma  «ENJOY!» (4 -7 gadi):

Topics:

“ My name is…”

“Numbers and colors”

“Family tree”

“Street and transport”

“My body”

“My monster”

“Shapes”

“My telephone”

“My clothes”

“My bag”

“My classroom”

“What can I do?”

“My birthday”

“My Christmas”

“Animals”

“Fruit”

“Sweets”

Food

Mothers  day

Revizion

Sakarā ar aizvien pieaugošo angļu valodas prasmes un pareizas lietošanas nozīmīgumu un pastāvīgo vajadzību pēc labām angļu valodas zināšanām gan ikdienā, gan šīs valodas prasmēm skolā (it īpaši ņemot vērā to, ka bērnu angļu valodas apmācība sākas no 1. klases, un tāpēc pirmsskolas vecuma bērnu iepazīšanās ar svešvalodu varētu būt kā pozitīvi virzīti, patīkamu emociju pavadīti, aizraujoši pirmie soļi angļu valodas pasaulē), šīs programmas īstenošana dos iespēju radīt stabilu pamatu bērnu tālākai veiksmīgai svešvalodas apguvei.

*Veidot izglītojamo sazināšanās prasmes svešvalodā, pamatojot to nepieciešamību ar lielo angļu valodas lomu un nozīmi mūsdienu sabiedrībā.

*Mācīties izteikt savas vajadzības un emocijas angļu valodā.

*Dot bērniem iespēju maksimāli vairāk dzirdēt un sākt saprast svešvalodu.

*Valodas apguvē iekļaut mūziku, dziedāšanu, rotaļas, skaitāmpantiņus, ludziņas, zīmēšanas un krāsošanas pamatelementus, eiritmiju un citus kustību elementus.

*Strādāt pie elementārās valodas gramatikas apguves.

*Vecākās grupiņas bērniem sākt veidot pirmās lasīt un rakstīt prasmes angļu valodā.

Pierakstīties studijā