Bērnu studija „Gudrs Bērns” +371 26744788

Bērnu studija

"GUDRS BĒRNS"

Pirmdiena, 08 augusts 2022

Attīstības studija 4 - 5 gadi

1. vispārējās attīstības grupa – bērniem vecumposmā no 4-5 gadiem

Nodarbību skaits un ilgums: 2 reizes nedēļā pa 2,5 stundām

Attīstības virzieni:

● daba un apkārtne: mācīsimies raksturot dabas objektus un parādības;

mācīsimies pazīt un raksturot daudzveidīgo augu valsti, dzīvniekus, izprast to saikni ar vidi, to nozīmi un riskus cilvēka dzīvē; izzināsim gadskārtu ieražu tradīcijas un svinēsim valsts un citu nozīmīgu dienu svētkus.

● valoda: klausīsimies literāros darbus, skaitīsim dzejoļus, stāstīsim un atveidosim pasakas, mācīsimies uztvert tēlainās izteiksmes līdzekļus, minēsim aprakstošās

mīklas; mācīsimies runāt skaidri, saprotami, emocionāli, vingrināsimies izprast vārdu lietojuma nozīmi pēc konteksta, mācīsimies veidot vārdu saimes (vispārināšana), mācīsimies un vingrināsimies runāt gramatiski pareizi, vingrināsimies sacerēt vai turpināt iesākto pasaku, stāstu; sāksim lasīt īsus vārdus un vingrināsimies rakstīt burtu elementus, burtus.

● rokas vingrināšana rakstīšanai: darbosimies ar dažādiem materiāliem – tīsim, aptīsim, locīsim, pīsim, siesim, griezīsim, aplicēsim, konstruēsim papīra modeļus;

zīmēsim un krāsosim, vingrināsimies zīmēt ornamentus un latvju rakstus, ritmiskus zīmējumus.

●matemātika: mācīsimies skaitīt 10 apjomā, saskaitīt un atņemt 5 apjomā, mācīsimies pazīt ciparus, vingrināsimies risināt vienkāršus teksta uzdevumus;

mērīsim; grupēsim lietas pēc dotiem orientieriem; vingrināsimies lietot jēdzienus „pa labi”, „pa kreisi”, „vakar”, „šodien”, „rīt”; mācīsimies pazīt pulksteni, pazīt kalendāru.Pierakstīties studijā