Bērnu studija „Gudrs Bērns” +371 26744788

Bērnu studija

"GUDRS BĒRNS"

Pirmdiena, 08 augusts 2022

Attīstības studija 2 - 3 gadi

1. Vispārējās attīstības grupa bērniem vecumposmā no 2 - 3 gadiem.
Nodarbību skaits un ilgums: 2 reizes nedēļā pa 1 stundai.

Divas reizes nedēļā mācīsimies:

·  ieklausīties dabas un mūzikas ritmos,

·  stāstīsim pasakas un spēlēsim rotaļas,

·  zīmēsim un aplicēsim,

·  daudz dziedāsim un dejosim,

·  mācīsimies atpazīt burtus un ciparus,

·  skandēt tautas dziesmas un dzejoļus,

·  katrs bērns varēs veidot savu mākslas, fantāziju un pasaku pasauli.

Nodarbības ļaus atklāt bērnu talantus,  pavērs jaunas un interesantas iespējas bērnu radošās darbības aktivizēšanai , kā arī veicinās bērnu sīkās motorikas, valodas, domāšanas un uztveres attīstīšanu.

Rotaļnodarbības ir gan lietderīga laika pavadīšana, gan radošās domāšanas attīstīšana, gan jaunu zināšanu un prasmju apgūšana.

Attīstības virzieni:

●daba un apkārtne: mācīsimies atpazīt un nosaukt dabas objektus un parādības, to  atsevišķas daļas un spilgtākās pazīmes, apkārtnē dzirdamās skaņas; vingrināsimies raksturot priekšmetus tuvākajā apkārtnē; mācīsimies atpazīt un nosaukt daudzveidīgo augu valsti, dzīvniekus un to mazuļus; izzināsim gadskārtu ieražu tradīcijas un svinēsim valsts un citu nozīmīgu dienu svētkus.

●valoda: klausīsimies literāros darbus, skaitīsim dzejoļus, stāstīsim un atveidosim pasakas, minēsim mīklas; vingrināsimies saklausīt un atšķirt īsus un garus vārdus, saklausīt skaņas vārdos, uztvert vārda pirmo skaņu, pareizi izrunāt skaņas; attīstīsim un papildināsim pasīvo un aktīvo vārdu krājumu; vingrināsimies saskaņot vārdus dzimtē, skaitlī, locījumā; mācīsimies un vingrināsimies runāt gramatiski pareizi;

●rokas vingrinājumi: darbosimies ar dažādiem materiāliem – tīsim, aptīsim, locīsim, pīsim, siesim, griezīsim; vingrināsimies savienot punktus ar loku un līniju, apvilkt siluetu kontūras, aizsvītrot, aizpunktot kontūras; zīmēsim un krāsosim ar zīmuļiem un krītiņiem;

●matemātika: mācīsimies skaitīt līdz 5 un izzināsim skaitļa sastāvu, tam atbilstošu ciparu; vingrināsimies salīdzināt priekšmetus pēc garuma; mācīsimies atpazīt un nosaukt ģeometriskās figūras, formas (aplis, trijstūris, četrstūris, bumba, klucītis); mācīsimies atšķirt diennakts daļas (rīts, diena, vakars, nakts).


Pierakstīties studijā