Bērnu studija „Gudrs Bērns” +371 26744788

Bērnu studija

"GUDRS BĒRNS"

Sestdiena, 25 maijs 2024

SVĒTKI

Dziedāt un muzicēt, zīmēt, rakstīt un lasīt, tāpat kā saules gaisma, ir dabiska

nepieciešamība katram bērnam, lai izaugtu emocionāli bagāta un intelektuālā

personība. Protams, ka talanta izaugsmei ir nepieciešams veltīt īpašu uzmanību un

saudzīgu pieeju, tāpēc ir labi, ja to uzsāk jau pirmsskolā.


Mērķis: sekmēt emocionālo un intelektuālo attīstību, pilnveidojot bērna radošās

spējas.


Uzdevumi:

  • pilnveidot un attīstīt bērna muzikālās dotības;
  • rosināt spēlēt mūzikas un ritma instrumentus muzicēšanas procesā;
  • pilnveidot kustību koordināciju un ritma izjūtu;
  • pilnveidot muzikālās dzirdes attīstību;
  • ar prieku piedalīties studijas svētkos.

Pasaulē konkrēta ļaužu kopiena atzīmē, izkopj un nodot turpmākai paaudzei kultūras nemateriālo mantojumu - tradīcijas. Arī mūsu bērnu studijā ir tradīcijas, kuras no gada uz gadu tiek godinātas un nodotas nākamajām paaudzēm. Katra tradīcija bērniem vēsta par notiekošo apkārt un laika ritējumu.


Rudens svētkus svinam oktobra mēneša 3. un 4. nedēļā par godu rudens ražai.

Svētkos ar dziesmām, tautas dziesmās, rotaļdejām un izdarībām tiek cildināta rudens raža un teikta pateicība dabai.

18. novembrim- Latvijas valsts pasludināšana dienai veltam svinīgo brīdi. Pasākumā  daudzinām Tēvzemes  skaistumu, bagātību un plašumu.


Ziemassvētki priecīgi svētki gan mazajām, gan lielajām sirsniņām. Svētkos godā tiek celta ziema. Tās krāšņums, baltums un āra ziemas prieki. Bērni vecākus iepriecina ar Ziemassvētku koncertu, iesaista jautrās rotaļās, dāvina pašgatavotas dāvanas un arī paši gaida dāvanas no Ziemassvētku vecīša par labiem darbiem.


Lieldienas ir pavasara saulgrieži, ko svinam par godu pavasara un saules atnākšanai. Bērni, dzied dziesmas, skaita tautasdziesmas, iet jautrās rotaļās un izdarībās, kuras ir saistītas ar krāsotu olu.


Mātes diena ir starptautiskie svētki. Mammām šajā dienā bērni veltī koncertu, teātra izrādi, dāvina ziedus un pašgatavotas dāvanas.


Izlaidums ir sagatvošanas grupas vecuma bērniem. Svētkos prieku izjūt bērni, vecāki un skolotāji. Tas ir atskaites punkts par iegutām zināšanām, prasmēm un iemaņām pirmsskolā. Tas ir turpmākam ceļam laba vēlējums.
Pierakstīties studijā