Bērnu studija „Gudrs Bērns” +371 26744788

Bērnu studija

"GUDRS BĒRNS"

Pirmdiena, 08 augusts 2022

Attīstības studija 3 - 4 gadi

1. vispārējās attīstības grupa bērniem vecumposmā no 3-4 gadiem

Nodarbību skaits un ilgums: 2 reizes nedēļā pa 1,5 stundām

Attīstības virzieni:

● daba un apkārtne: mācīsimies atpazīt un nosaukt dabas objektus un parādības, to atsevišķas daļas un spilgtākās pazīmes, apkārtnē dzirdamās skaņas;

vingrināsimies raksturot priekšmetus tuvākajā apkārtnē; mācīsimies atpazīt un nosaukt daudzveidīgo augu valsti, dzīvniekus un to mazuļus; izzināsim gadskārtu ieražu tradīcijas un svinēsim valsts un citu nozīmīgu dienu svētkus.

● valoda: klausīsimies literāros darbus, skaitīsim dzejoļus, stāstīsim un atveidosim pasakas, minēsim mīklas; vingrināsimies saklausīt un atšķirt īsus un garus vārdus, saklausīt skaņas vārdos, uztvert vārda pirmo skaņu, pareizi izrunāt skaņas;

attīstīsim un papildināsim pasīvo un aktīvo vārdu krājumu; vingrināsimies saskaņot vārdus dzimtē, skaitlī, locījumā; mācīsimies un vingrināsimies runāt gramatiski pareizi;

●rokas sagatavošana rakstīt mācīšanai: darbosimies ar dažādiem materiāliem – tīsim, aptīsim, locīsim, pīsim, siesim, griezīsim; vingrināsimies savienot punktus ar loku un līniju, apvilkt siluetu kontūras, aizsvītrot, aizpunktot kontūras; zīmēsim un krāsosim ar zīmuļiem un krītiņiem;

● matemātika: mācīsimies skaitīt līdz 5 un izzināsim skaitļa sastāvu, tam atbilstošu ciparu; vingrināsimies salīdzināt priekšmetus pēc garuma; mācīsimies atpazīt un nosaukt ģeometriskās figūras, formas (aplis, trijstūris, četrstūris, bumba, klucītis); mācīsimies atšķirt diennakts daļas (rīts, diena, vakars, nakts).


Pierakstīties studijā