Bērnu studija „Gudrs Bērns” +371 26744788

Bērnu studija

"GUDRS BĒRNS"

Воскресение, 26 maijs 2024

RADOŠUMS

Vizuālā māksla

Iepazīstot vizuālās mākslas tehnikas - veidošanu, aplikāciju, zīmēšanu - un radoši darbojoties, bērns:

● iepazīst sevi, sakārto sajūtas un emocijas un izsaka to, ko nevar pateikt ar vārdiem,

● attīsta rokas un pirkstu sīko motoriku,

● apgūst praktiskas darbošanās prasmes ar dažādiem materiāliem,

● vingrina uzmanību, pacietību, mērķtiecību,

● gūst prieku par radīšanas procesu un lepnumu par paveikto.


Izmantojiet iespēju dažādot un bagātināt sava bērna pieredzi!

Piesakieties vizuālās mākslas nodarbībām!


Mūzika un dejas

Mūzikai ir neatsverama nozīme bērna attīstībā. Tā bagātina intelektu un emocionālo pasauli, valodas krājumu un iztēli. Mūzikas un deju nodarbības palīdzēs Jūsu bērnam attīstīt muzikālās dotības - dzirdi, ritma izjūtu, dziedāšanu, kustību koordināciju.


Mūzikas un kustību, deju apgūšana ir aizraujošs process, kas prasa arī pacietību, darbu un aktīvu interesi.

Mūzikas nodarbības ir veidotas tā, lai katra nodarbība būtu kā svētki, ar rotaļām un prieku. Īpaša vērība tiek pievērsta katra nodarbību dalībnieka individuālajām interesēm un spējām, slēpto talantu atklāšanai.


Mūzikas un deju nodarbību laikā bērni, atbilstoši savam vecumam un spējām, klausās mūziku, dzied, spēlē skaņurīkus, mācās koordinēt un pārvaldīt savu ķermeni, iztēlojas un iejūtas lomās, ritmiski kustās un dejo.


Nodarbībās apgūtās zināšanas un prasmes bērni prezentē uzstājoties nelielos, ģimeniskos koncertos studijas telpās. Tā ikvienam bērnam ir iespējams gūt prieku par ieguldīto darbu, saņemt atzinību no pieaugušajiem, celt savu pašapziņu.
Pierakstīties studijā