Bērnu studija „Gudrs Bērns” +371 26744788

Bērnu studija

"GUDRS BĒRNS"

Воскресение, 26 maijs 2024

Programmas

Studija „Gudrs bērns” piedāvā programmu:


         "Gudra mana valodiņa"

      LICENCE Nr. DIKS-20-423-ail

(latviešu valoda  4 - 6 gadus veciem mazākumtautību bērniem)1. grupa – bērniem vecumposmā no 4-5 gadiem

2. grupa - bērniem vecumposmā no 5-6 gadiem.

3. grupa – bērniem vecumposmā no 6-7 gadiem.


LICENCE Nr. DIKS-20-422-ail


3. Latviešu valoda (6 - 7 gadi)  1. klasei

4. Latviešu valoda (7 – 8 gadi)  2. klaseiNodarbību laikā bērni izzinās un iepazīsies ar apkārtni, sabiedriskās dzīves un dabas norisēm, apgūs dzimto valodu un attīstīs runu, mācīsies lasīt, rakstīt, vingrināsies krāsot, zīmēt...

Programmas aktualitāte:

Interešu izglītībai ir svarīga loma bērnu izziņas interešu veidošanā un motivēšanā.

Bērni pavada interešu izglītības nodarbībās dažas stundas nedēļā, bet tas dod viņiem

stimulu turpināt un pārdomāt  iesākto darbu mājās ar vecākiem.

Interešu izglītība dod iespējas radīt veiksmes situācijas katram bērnam, kas savukārt

nostiprina viņa adekvātu pašvērtējumu.

Bērnu darbība dažādās interešu izglītības jomās stimulē personības pašrealizāciju un kreativitāti.


Divas reizes nedēļā mācīsimies:

  1. ieklausīties dabas un mūzikas ritmos,
  2. stāstīt pasakas un spēlēt rotaļas,
  3. zīmēt un aplicēt,
  4. daudz dziedāt un dejot,
  5. skandēt tautas dziesmas un dzejoļus,
  6. katrs bērns varēs veidot savu mākslas, fantāziju un pasaku pasauli.


Nodarbības ļaus atklāt bērnu talantus, pavērs jaunas un interesantas iespējas bērnu radošās darbības aktivizēšanai , kā arī veicinās bērnu sīkās motorikas, valodas, domāšanas un uztveres attīstīšanu.

Rotaļnodarbības  ir gan lietderīga laika pavadīšana, gan radošās domāšanas attīstīšana, gan jaunu zināšanu un prasmju apgūšana.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas, interesantas un efektīvas, mūsdienu izglītības prasībām atbilstošas pedagoģiskās metodes un paņēmieni. Mazo grupu plānojums ļauj pedagogam sekot un ievērot katra bērna individuālās vajadzības, spējas un intereses.

Studijas „Gudrs bērns” aktivitātes nav tikai nodarbības, bet arī pedagogu un ģimeņu kopīgie svētki, kuros bērni rāda savus sasniegumus.

Mūsu audzēkņi ir enerģijas, aizrautības un zinātkāres pilni.

Ļausim un palīdzēsim viņiem darboties, iepazīt pasauli un lietu kārtību. Strādāsim un priecāsimies kopīgi!


Pierakstīties studijā